O nas

Združenje družb za upravljanje investicijskih skladov je gospodarsko interesno združenje vseh slovenskih družb za upravljanje. Ustanovljeno je bilo  leta 1994 z namenom pospeševanja dejavnosti investicijskih skladov.

FIRMA
Združenje družb za upravljanje investicijskih skladov GIZ

SKRAJŠANA FIRMA
ZDU GIZ

SEDEŽ
Čufarjeva 5, 1000 Ljubljana

TELEFON
+386 1 430 49 18

ELEKTRONSKI NASLOV
zdugiz@zdu-giz.si

DAVČNA ŠTEVILKA
SI40646629

MATIČNA ŠTEVILKA
5872324

TRANSAKCIJSKI RAČUN
SI56‍‍ 0201 0001 3108 061 odprt pri NLB d.d

ORGANI:

UPRAVA
direktorica Mira Koporčić Veljić

UPRAVNI ODBOR
predsednik: Benjamin Jošar
podpredsednica: Jožica Palčič 
člani: Melita Rajgelj Ozebek, Blaž Bračič in Lučo Benčić

SKUPŠČINA
sestavljajo jo vse članice ZDU GIZ

ARBITRAŽA
Za namene zagotavljanja izvensodnega reševanja potrošniških
sporov (IRPS) med člani združenja in njihovimi vlagatelji oziroma
strankami deluje pri združenju arbitraža.

POSLANSTVO
Združevanje interesov članic za doseganje njihovega učinkovitejšega poslovanja preko komuniciranja z regulatorji, mediji in širšo javnostjo. Izvajanje aktivnosti za promocijo dejavnosti upravljanja premoženja in doseganje boljše finančne pismenosti v Sloveniji.

VIZIJA
Postati največje in prepoznavno združenje upravljalcev finančnih sredstev v Sloveniji. Ustvarjati, koncentrirati in širiti znanje na področju upravljanja finančnega premoženja profesionalni in širši javnosti.

VREDNOTE
Strokovnost, odzivnost, etičnost in družbena odgovornost, zaupanje ter povezovalnost.

GLAVNI CILJI
Oblikovanje stališč in predlogov s področij, ki se nanašajo na delovanje investicijskih skladov in družb za upravljanje ter njihovo posredovanje pristojnim organom, povezovanje z namenom razjasnjevanja in razlage predpisov, ki opredeljujejo pogoje poslovanja članic, sodelovanje v strokovnih skupinah, ki pripravljajo zakonske in podzakonske akte s področja upravljanja investicijskih skladov, enotno zastopanje in zaščita interesov v odnosih do državnih organov, izmenjava mnenj in medsebojno informiranje med ZDU in članicami, uveljavitev zaupanja vlagateljev v investicijske sklade kot obliko varčevanja.

DELOVNE SKUPINE
V ZDU GIZ so organizirane naslednje redne delovne skupine:

  • DS za zakonodajo: predsednica Merita Bajraktari
  • DS za računovodstvo in davke: predsednica Ana Pristolič
  • DS za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma: predsednica Melita Rajgelj Ozebek
  • DS za promocijo vzajemnih skladov: predsednica Saša Dragonja
  • DS za skladnost poslovanja: predsednica Vladka Mrkšić Grabar
  • DS za upravljanje tveganj: predsednik Rok Keber
  • DS eSociala: predsednica Damijana Beričič Besjedica
  • DS za ESG (okoljski, socialni in upravljalski standardi): predsednica Živa Jezernik
  • DS Upravljavcev: predsednik David Zorman

ČLANI
Člani ZDU GIZ so vse slovenske družbe za upravljanje:
Generali Investments d.o.o., NLB Skladi d.o.o., Primorski skladi d.o.o, Sava Infond d.o.o., Triglav Skladi d.o.o.

ZDU GIZ ima enega člana s statusom opazovalca: Kapitalska družba d.d.

Združenje družb za upravljanje investicijskih skladov je tudi polnopravna članica evropskega združenja EFAMA (The European Fund and Asset Management Association).

Bodite obveščeni in prejemajte naša obvestila

S prijavo se strinjam s politiko varovanja podatkov in podajam soglasje, da ZDU GIZ do preklica hrani in obdeluje moje osebne podatke za obveščanje o aktualnih izobraževalnih programih, konferencah in dogodkih po elektronski pošti. Soglasje je možno preklicati s sporočilom na elektronski naslov zdugiz@zdu-giz.si.

Naši člani

Hvala za vašo prijavo

prijavi se

Imate težave? Pišite na: zdugiz@zdu-giz.si

-

Kontaktirajte nas

Imate težave? Pišite na: zdugiz@zdu-giz.si